How to Win Ching Chong Chay

96 Thành ngữ tiếng Đức hay được sử dụng hàng ngày.

1. Whoever knows the ABCs has done the hardest work.

Ai có thể làm những việc cơ bản thì người đó đã làm xong những công việc khó nhất.

2. All cats are gray at night.

Ban đêm nhà ngói cũng như nhà tranh.

3. Intention is the soul of the deed

Ý định là linh hồn của hành động.

4. The wise waits for the time.

Người khôn biết chờ thời.

5. What soon increases, soon decreases.

Dục tốc bất đạt.

6. Everything has its limits.

Tất cả đều có giới hạn của nó.

7. Everything has its why

Tất cả đều có lý do của nó!

8. Where there is will, there is a way.

Ở đâu có một lý do, ở đó có một con đường.

9. Don't say everything you know. But know everything you say.

Đừng nói tất cả những gì mình biết. Nhưng phải biết những gì mình nói.

10. Everything passes, truth persists.

Tất cả sẽ trôi qua, nhưng sự thật sẽ tồn tại mãi.

11. Old enough and yet not smart

Già rồi mà không khôn.

12. Old love doesn't rust.

Tình già không phai.

13. Old age should be honored.

Kính lão đắc thọ.

14. Different countries, different customs.

Nước nào phong tục đó.

15. One hand washes the other

Lá lành đùm lá rách.

16. Every beginning is difficult

Vạn sự khởi đầu nan.

17. Good beginning, good ending

Bắt đầu tốt, kết thúc tốt.

18. One sows, the other reaps

Người này gieo, kẻ khác gặt.

19. Happy is he who forgets what cannot be changed.

Hạnh phúc là người biết quên đi điều không thể thay đổi được.

20. Work makes life sweet.

Công việc làm cuộc sống tươi đẹp.

21. Work is the spice of life.

Công việc là gia vị của cuộc sống.

22. Poor or rich, death makes everything equal.

Giàu hay nghèo, ai cũng phải chết

23. Bitter herbs are the most effective.

Thuốc đắng giã tật.

24. Temperance is the best medicine.

Sự điều độ là liều thuốc tốt nhất.

25. Time heals all wounds.

Thời gian chữa lành mọi vết thương.

26. Out of sight, out of mind.

Xa mặt cách lòng.

27. The eyes are the mirror of the soul.

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.

28. Many streams make a river.

Tích tiểu thành đại

29. Barking dog does not bite.

Chó sủa là chó không cắn.

30. Love can move mountains.

Tình yêu có thể dời núi non.

31. The wiser, the more modest.

Càng khôn ngoan càng khiêm tốn.

32. Seeing once is better than hearing ten times

Trăm nghe không bằng một thấy.

33. Better something than nothing

Better late than never

Có còn hơn không

Trễ còn hơn không đến.

34. The tree must be bent while it is young.

Uốn tre từ lúc còn là măng

35. A rotten ice cream spoils the whole broth

Một con sâu làm rầu nồi canh.

36. Thanks is the best sound.

Cám ơn là âm thanh ngọt ngào nhất.

37. Like the pot, so is the lid.

Nồi nào úp vung đấy.

38. Whoever does not harvest in summer has to work hard in winter.

Ai không biết lo xa, tất có ưu hoàn gần.

39. Think twice before you speak once

Suy nghĩ hai lần trước khi nói.

40. Man thinks God directs

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

41. Even a wise thief is caught once.

Đi đêm hoài cũng có ngày gặp ma.

42. Money is a good servant, but a bad master

Tiền bạc là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ xấu.

43. He who sows thistles will reap thorns

Ai gieo gió, người ấy ắt sẽ gặp bão.

44. Joy shared is joy doubled

Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi.

45. Like you to me, so I to you

Anh đối với tôi sao, tôi đối với anh vậy.

46. ​​Bible in the mouth, evil in heart.

Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm

47. Brewed cats also shy away from cold water

Trượt vỏ dưa thâý vỏ dừa cũng sợ.

48. The cat joke, the mouse death

Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm.

49. When the cat is gone, the mice dance

Vắng chủ nhà gà mọc râu tôm.

50. One love is worth another

Ăn miếng trả miếng.

51. Every merchant praises his goods / East and West, it's best at home

Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.

52. One wedge drives the other

Dĩ độc trị độc.

53. One is not / one man alone cannot maintain the field

Một cây làm chẳng lên non.

54. You don't kill mosquitoes with clubs

Giết à không cần đến dao mổ trâu.

55. Small but nice

Bé hạt tiêu.

56. If you give someone a cow, they also want the feed

Được đằng chân lân đằng đầu.

57. You get old like a cow and learn every day

Còn sống còn học.

58. Don't hit every ball, don't hit all balls

Chẳng đáng sợ như người ta tưởng

59. The world (only) belongs to the bold

Có chí thì nên.

60. First come, first served

Cờ đến tay ai người ấy phất

61. A roast pigeon does not fly in the mouth

Há miệng chờ sung.

62. You can't see (look) anything in the mouth of a pawed horse

Cuả được tặng thì đừng có chê.

63. Practice makes perfect, early practice is what you want to be a master

Khéo tay chóng chày thành thợ cả.

64. Everyone is next to himself

Một giọt máu đào hơn ao nước lã

65.Do not look over the tip of his nose

Nước đến chân mới nhảy

66. In need one recognizes the friend

Đồng bệnh tương lân.

67. Necessity makes inventive

Cái khó làm nẩy cái khôn.

68. Need breaks iron

Cái khó bó cái khôn.

69. Need seeks bread

Khi đói đầu gối cũng phải bò.

70. Atonement is the best repentance

Mắc tội phải lặn lội cầu xin.

71. One should not praise the day before evening

Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

72. Everything happens here

Nước đổ lá khoai.

73. Every beginning is difficult

Vạn sự khởi đầu nan.

74. As the beginning, so is the end

Bắt đầu thế nào, kết thúc thế âý.

76. The eyes were bigger than the stomach

No bụng đói con mắt.

77. The ball is looking for the good player

Có công mài sắt có ngày nên kim.

78. Not seeing the bar in your own eyes (not becoming aware of it) but the splinter in the strange (seeing) / what does not burn you does not blow / whoever begins many things wins very little thanks

Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng.

79. Like a lightning bolt from the sky

Như sét đánh giữa trời quang

80. If the child has fallen into the well, one covers him up

Mất bò mới lo làm chuồng.

81. It'll rain into the booth again

Sông có khúc, người có lúc.

82. One has to reach for the ceiling

Liệu cơm gắp mắm.

83. The big end still comes (after)

Cái đích còn ở phía trước.

84. Doesn't tear, sewn twice is better

Được vòi đòi tiên.

85. No rose without thorns

Hng nào mà chẳng có gai.

86. Time comes, advice comes

Cứ sống rồi xem.

87. No suffering without joy

Trong cái rủi có cái may ..

88. The last is the best

Cái cuối cùng là cái ngon nhất.

89. Idleness is the beginning of all vice, idleness is the devil's bench

Nhàn cư vi bất thiện.

90. The road to hell is paved with good intentions

Mật ngọt chết ruồi.

91. Like the price, like the commodity / like the commodity, like the money

Tiền nào của âý

92. Good advice comes overnight

Nhất dạ sinh bá kế.

93. Getting out of the rain into the eaves

Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưà.

94. Rain follows thunder

Cãi nhau làm mau nước mắt, sấm chớp làm đổ mưa rào.

95. Too much is unhealthy

Ăn có chừng uống có mực.

96. Many travelers make a broom

Đoàn kết là sức mạnh.

Nguồn: duhocduchalo.com