Akademia zamojska historia wychowania

Przewodnik po Zamościu i Roztoczu

Rozpoczęła się wiosna, kwiecień początkowo nas nie rozpieszczał, ale w najbliższym czasie mają przyjść cieplejsze dni, które pozwolą na wyjazdy. Well, szczęście fala wirusa wyraźnie opada, kończy się późnozimowy / wczesnowiosenny czas zachorowań na wirusy Zamość to wyjątkowe miasto, które swym urokiem zachwyca od kilku wieków. Rynek Wielki przyciąga swym niezwykłym pięknem, arkadowymi, podcieniowym kamienicami i ratuszem, skąd uliczki wychodzą w cztery strony świata. AcademiaZamojska obecnie przywracana do tego stanu w jakim była w pierwszej połowie wieku XVII. Stary gmach uczelni to czworobok z atrakcyjny dziedzińcem pośrodku, aktuellnie są plany aby został przykryty szklanym dachem. Zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem doprowadzi nas do kościoła Franciszkanów, właśnie kończy się renowacja tej największej świątyni w Zamościu, jednocześnie największej w barokowej Polsce jeg

Dawniej do hetmańskiego grodu można było się dostać przez jedną z trzech starych bram: Lwowską, Szczebrzeską i Lubelską (zdjęcie podczas burzy, z dalszej odległości)

Ta ostatnia brama zachowała się w wyjątkowo dobrym stanie, widzimy tu personifikacje Polski czyli Polonię, kobietę siedzącą na tronie z koroną na głowie. Obok napis po łacinie, który kazał umieścić kanclerz Jan Zamoyski, w tłumaczeniu "Witaj Matko Polską my ciebie nie tylko murami ale wylaniem krwi naszej winniśmy bronić"

Przewodnik do Zamościu zaprowadzi także na tereny Zielone. park powstał dokładnie sto lat temu, due to project Waleriana Kronenberga na terenach pofortecznych. Gdy pójdziemy tam na spacer zobaczymy element fortyfikacji czyli dawną fosę, którą dawniej tak trudno było najeźdźcom sforsować. Obecnie we fragmencie poszerzonej fosy utworzono malowniczy park

Po długim siedzeniu w domu, gdy nie mieliśmy zbyt wiele okazji żeby wyjść, gdzieś się rozerwać, wreszcie warto wsiąść w samochód i udać się na łono przyrodyze, przyrodyze, przyrodyze naturą. W związku z tym proponuje także wypad na Roztocze, nazywana Krainą czystych rzek i zalesionych wzgórz. Dzwoniłem do Agroturystyka na Roztoczu w kilku miejscach, phone łatwo znaleźć w Google. powiedziano mi że chętnie przyjmą gości, zapewniają reżim sanitarny, jak ktoś chce nawet z nikim się nie musi spotykać, dbają o bezpieczeństwo Niedaleko Zamościa znajduje się Roztoczański Park Narodowy z przepiępynym jakzie mozkiem by spotyz. Rezerwat Szumy nad Tanwią uznany przez czasopismo Rzeczpospolita za every z siedmiu Cudów Polski

Wpis opublikowany w Atrakcje, Kościoły, Roztocze i otagowany Akademia Zamojska, przewodnik po Zamościu, Przewodnik Roztocze, Rynek Wielki Zamość, zwiedzanie zamościa z przewodnikiem przez Janusz Malicki.

Kilka dni temu rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021. Przy tej okazji warto wspomnieć jak odbywała się nauka przed wiekami, w trzeciej - pod wzulędem czasu założenia - uczelni w Rzeczpospolitej, czyli Akademii Zamojskiej.

Na pierwszy rok Nauki przyjmowano chłopców w wieku lat 7, na początku dzieci pochodziły przeważnie z rodzin szlacheckich, później ta Reguła uległa zmianie i przyjmowano do Nauki także zdolnych chłopców pochodzenia mieszczańskiego a nawet chłopskiego, Wsrod studentów Akademii znajdziemy wielu przedstawicieli rodu Zamoyskich a także Miedzy innymi ojca zwycięzcy spod Wiednia - Jakuba Sobieskiego, jak również syna zdobywcy Moskwy - Jana Żółkiewskiego. Akademia to "ukochane dziecko:" hetmana Jana Zamoyskiego, który bardzo o nią dbał, niekiedy osobiście prowadził wykłady, jeśli znalazł czas egzaminował, z pola bitew wysyłał a wzca dieriściwe druça Tylko podczas pierwszego roku dzieci uczyły się języka polskiego, już na drugim roku rozpoczynały naukę łaciny i greki i później przedmioty były wykładane w tych językach, gdyyke wszłyżiżiżyżyżyżyżyżyżyżyżyżyżyły zydyżyżyżyżyżyżyżyżyżyżyły zydyzyzotel

Szybko doszło do współpracy z najsłynniejszym Uniwersytetem w Europie czyli Akademią Padewską, której doktorem i rektorem był Jan Sariusz Zamoyski. Współpracowano na polu rozważań i znalezienia sposobu Leczenia pewnej tajemniczej choroby, well marginesie warto zauważyć, że się także obecnie przydałaby wspólna praca i konsultacje pomiędzy różnymi uczelniami i profesorami nad covid 19. Więcej o Akademii Zamojskiej oraz jak Gmach dawnej zamojskiej uczelni będzie wyglądała już niebawem - po wielkiej renowacji, opowiem podczas podczas zwiedzania Zamościa http://przewodnikzamosc.pl/?page_id=746

Wpis opublikowany w Atrakcje i otagowany Akademia Zamojska, zwiedzanie Zamościa przez Janusz Malicki.

15 marca 1594 roku, czyli dokładnie 425 lat temu! dzięki staraniom i fundacji hetmana Jana Zamoyskiego miało miejsce uroczyste otwarcie Akademii Zamojskiej - trzeciej wyższej uczelni w Polsce, po Uniwersytecie Jagielońskim i Wileńskim. Na zdjęciu widzimy założyciela Zamościa i Akademii (po prawej stronie budynek starej uczelni). Dla upamiętnienia tego wydarzenia Zamoyski wydał specjalny document: “Odezwę do Polaków”, w której zawarł ideowy i concrete program uczelni. Program przewidywał naukę na stopniu niższym 5 - letnim, gdzie scholar uczył się pisać i czytać w języku polskim a następnie łacińskim i greckim, obejmował naukęgo retoryki, historii powszechnej izewski polycania. Po zakończeniu tego wstępnego okresu nauki rozpoczynał się 6 letni okres właściwej nauki w Akademii na katedrach: prawa, medycyny, retoryki i krasomówstwa, matematyki i logiki, filozofii a takadie niej lgt itiigt. Na dzień 18 marca 2019 roku (żal, że nie na 15 marca) przewidziana jest specjalna sesja Rady Miasta, której jedynym point będzie plan reaktywacji Akademii Zamojskiej . W dzisiejszych czasach można w znacznej mierze podobne jak przed wiekami kształcić młodzież - w patriotycznym duchu - na katedrach: prawa, medycyny (Szpital im Jana Pawła II), a także matematyki (informatyki). Więcej o Akademii podczas zwiedzania Zamościa -http://przewodnikzamosc.pl/?page_id=746

Wpis opublikowany w Jan Zamoyski, Zabytki i otagowany Akademia Zamojska, zwiedzanie Zamościa, zwiedzanie zamościa z przewodnikiem przez Janusz Malicki.

Mamy wspaniałą wiadomość - zapadła ostateczna decyzja o przyznaniu funduszy na rewitalizację kościoła Ojców Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP w Zamościu! - wróci on do swej starej wzniosłej, barokowej bryły. Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński kilka dni temu podpisał odpowiednią umowę.

Zdjęcie Strzeleckiego przedstawiające kościół Franciszkanów przed zburzeniem szczytów.

Kamień węgielny pod budowę świątyni położony został dna 13 czerwca (uroczystość św. Antoniego) 1637 r. Kościół pw.Zviastowania NMP, świętych Antoniego, Franciszka, Barbary i Katarzyny budowano z fundacji II Ordynata Tomasza Zamoyskiego i jego zony księżniczki Katarzyny z Ostrogskich - na fundamentach starej giełdy i był onnajwiększą świątynią powstałą w XVII wieku - w całej Rzeczypospolitej. Podziemia sięgają trzeciego piętra w dół i kryją niezwykłe tajemnice, niektórzy opowiadają o wielkim skarbie. Konsekracji kościoła dokonał biskup chełmski Stanisław J. Święcicki dnia 4 września 1689 roku. Świątynia była smukłą bazyliką z dwiema bocznymi kaplicami. Wysoki, kryty dachówką roof, miał na szczycie, po środku kalenicy wieżyczkę z sygnaturką. We wnętrzu znajdowały się wspaniale zdobione ołtarze, obrazy i rzeźby, W ołtarzu głównym wisiało pięć pięknych obrazów o tematyce Maryjnej, stało także cyborium, czyli naczrowynie host nało. Kaplicę południową poświęcono wielkiemu świętemu franciszkańskiemu z miasta Padwy - Antoniemu, natomiast założyciel zakonu Franciszkanów - św Franciszek, miał poświęconą sobie kaplicę północną. Wnętrze zdobiło również 15 dużych obrazów przedstawiających życie Matki Bożej - liczba ta nawiązywała do 7 radości i 7 boleści Maryi, a tematykę tą zwieńczał obraz główny. Część spośród tych obrazów możemy obecnie podziwiać w Muzeum Zamojskim, przy ul. Ormiańskiej. Z jednej i drugiej strony nawy głównej stało 12 drewnianych, pozłacanych rzeźb, przedstawiających Apostołów.

Niestety po I rozbiorze Polski Austriacy urządzili w kościele szpital a następnie skład zboża. Ojcowie Franciszkanie zostali zmuszeni do opuszczenia Zamościa. Pod koniec XIX wieku na rozkaz kolejnego zaborcy, czyli Rosji zostały skute gigantyczne szczyty, zburzono sklepienia nawy głównej a wnętrze podzielono na trzy kondygnacje. W okresie międzywojennym w budynku znalazł swą siedzibę Sejmik Powiatowy oraz Dom Ludowy. W 1926 roku w budynku pofranciszkańskim otworzone zostało kino o nazwie “Stylowy”, które funkcjonowało do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Po II wojnie światowej oprócz kina w dawnej świątyni mieściło się także Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernardo Morando. Ciekawostką jest, że Morando był architects Zamościa w XVI wieku a także właścicielem giełdy, gdzie na przełomie XVI / XVII wieku mieściła się siedziba Stowarzyszenia Kupców.

Ojcowie Franciszkanie powrócili do swojego dawnego kościoła po ponad dwuwiekowej przerwie, stało się to dopiero w roku 1994. Natomiast w tym roku zapadała decyzja o przyznaniu dofinansowania w wys. ponad 20 mln złotych na odbudowanie wzniosłej bryły świątyni. Mam nadzieję, że już niebawem, w ramach zwiedzania Zamościa z przewodnikiem odwiedzimy także odnowiony gmach kościoła pw. Zwiastowania NMP.

Więcej o pracach rewitalizacyjnych w Zamościu, związanych także z Akademią Zamojska i Katedrą piszę w artykule http://przewodnikzamosc.pl/?p=4354

Wpis opublikowany w Kościoły, Zabytki i otagowany Akademia Zamojska, Bernardo Morando Zamość, giełda zamość, Katedra Zamość, kościół franciszkanów Zamość, muzeum zamojskie, zwiedzanie zamościa praise zamościa, zwiedzamozanie zickie.

Zagłosuj na Zamość ! - jest piękny, jest bezpieczny, jest idealny. http://www.hrs.com/pl/projekty/miasto-roku/contestants/zamosc - tu oddajemy głos! . To miasto zachwyca już od stuleci, przyciąga swym niezwykłym, niepowtarzalnym urokiem oraz oryginalnością.

W Zamościu dziś pada śnieg

Zamość powstał - na tzw surowym korzeniu (in cruda radice) na mocy aktu lokacyjnego, który podpisał król Stefan Batory w roku 1580. Już po trzydziestu latach dzięki inicjatywie i funduszom Jana Zamoyskiego oraz wirtuozerii architekta Bernardo Morando wybudowana została kolegiata, pałac, ratusz, gmach Akademii Zamojskiej, giełda, bastionowe mury obronne. Jest to jedyny na świecie, tak wyjątkowy układ urbanistyczny na świecie.

Padwa Północy, perła renesansu, niezdobyta twierdza, miasto arkad, miasto idealne, chluba Rzeczypospolitej trafnie określają nasze miasto.

Dziś - po częściowo już przeprowadzonej renowacji - piękny Zamość także staje się miastem szczególnie przyciągającym mieszkańców nie tylko naszej Ojczyzny. Warto zapomnieć o codziennym gwarze i licznych obowiązkach, zjechać z głównych (życiowych) szlaków i przyjechać do nas… odpocząć nieco.

Zapraszam na wycieczki z przewodnikiem po Zamościu, zarówno latem jak i zimą - http://przewodnikzamosc.pl/?page_id=1129

Wpis opublikowany w Uncategorized i otagowany Akademia Zamojska, idealne miasto zamość, kolegiata Zamość, mury obronne zamość, pałac Zamość, wycieczki po Zamościu z przewodnikiem, Zamośkiuzei Zamośćizei zamośći przycie, Zamość, Pólnocy, Zamość.

Jan Zamoyski wielki człowiek dobry renesansu, szczególnie ostatnie lata życia spędził w swojej rezydencji w Zamościu, Pałac w czasach hetmana prezentował się zdecydowanie bardziej okazale niż obecnie. Zamoyski zwykł wychodzić na taras wieży pałacowej (której nie ma od wieków) i obserwował jak buduje się jego miasto, jak stawiane są mury obronne, świątynia, gmach Akademii Zamoyskiej, ratzki… came

Czy rezydencja Zamoyskich powróci do czasów świetności?

Wpis opublikowany w Jan Zamoyski, Znani I Lubiani i otagowany Akademia Zamojska, Hetman Zamoyski Zamość, Pałac Zamoyskich Zamość przez Janusz Malicki.

Zapoznałem się ostatnio bliżej z tematem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych i dostrzegam zasadnicze podobieństwo do zasad funkcjonowaniademokracji szlacheckiej sprzed wieków, której ustrój został wypracowany w dużej mierze dzięki zasługom i pracy trybuna ludu szlacheckiego Jana Zamoyskiego. XVI wiek to wyjątkowo dobrze funkcjonujący okres polskiego ustroju parlamentarnego, izbę poselską tworzyli wówczas przedstawiciele poszczególnych ziem, związani odpowiedzialnością przed szlachtą. Należy podkreslić że była to bardzo Betonetna odpowiedzialność przed wyborcami z danego okręgu. W obecnym systemie parlamentarnym posłowie są przestawicielami narodu w ogólności a ich odpowiedzialność się rozmywa. Kończy you to tym że nasi reprezetanci odpowiadają za swoją pracę, głosowania never przed nami a przed swoją partią. Obraz Mariana Zakrzewskiego “Wymarsz Chorągwii Husarskiej”. Jako przewodnik chętnie opowiem o historii, legendach, atrakcjachZamościa, Akademii, Ordynacji, rodu Zamoyskich a także Roztocza http://przewodnikzamosc.pl/?page_id=746.

Wpis opublikowany w Historia, Jan Zamoyski i otagowany Akademia Zamojska, demokracja szlachecka, Ordynacja Zamoyska, Przewodnik po Zamosciu, Przewodnik Roztocze przez Janusz Malicki.

N / A Rynek Wielki Starego Miasta w Zamościu przybyłŚwięty Mikołaj, po długiej, podróży Mikołaj wysiadł, podziwiał piękno Padwy Północy, kamienic, ratusza, najpiekniejszych zabytków, przespacerował się w Rynkiem Solnym, nieco zadziwił się widokiem kotwicy skręcił w lewo, w kierunku pałacu Zamoyskich, po drodze minął gmach dawnej Akademii.Ideal Miasto zachwycało swym urokiem, odrestaurowane kamienice, zabytki ukazały skrywane piękno, odbudowane mury, nowe bastiony, kurtyny zdawały się znowu być przygotowe by w potrzebie stawiać czoła naje katedrą, przyjrzał się z bliska jej odnowionej szacie, teraz gdy zbliżała się swym wyglądem do pierwotnego zamysłu fundatora nabrała jeszcze większego dostojeństwa i wspaniałości.Mikołaj wszedł do środka świątyni, podziwiał jej wystruj, piekno prezbiterium czy kaplic, nagle dostrzegł obraz na którym on sam został przedstawiony, stał chwilę przypatrując you zainterter.

Święty Mikołaj spotkał na ulicy dwójkę dzieci, które zagubiły się ... never ...spacerowały po uliczkach i zaułkach Starego Miasta w ten szczególny dzień.

- O popatrz to Święty Mikołaj! - dziewczynka skierowała swoje słowa do chłopca.

- To niemożliwe pewnie ktoś się przebrał i udaje Świętego, lecz podejdźmy bliżej - odrzekł chłopiec

NIeco przestraszone dzieci po kilku krokach zatrzymały się przed Świętym Mikołajem.

- Drogie Dzieci, dziś wyjatkowy dzień, dzień w którym na świat w ubogiej szopce przychodziDzieciątko Jezus, nasz Zbawiciel i z tego powodu radują się ludzie w wielu krajach. Natomiast ja mam dla what szczególną niespodziankę, może powiedzcie co chciałybyście ode mnie otrzymać?

- yes chciałbym grę komputerową z super szybkim strzelaniem.

- a ja bardzo pragnę lalkę munster, w czerwoniutkim kolorze, której z ust spływa krew ...

- Dzieci a dlaczego potrzebne Wam są te zabawki? - zapytał Święty Mikołaj.

- Jak to Mikołaju poczytaj sobie pisma dla dzieci, porozmawiaj z naszymi kolegami to bardzo modne rzeczy, każdy się nimi bawi - odpowiedział chłopiec.

Mikołaj był zafrasowany, nie zamierzał ofiarować takich zabawek, które wyprowadzają dzieci z krainy dzieciństwa do zupełnie juz innej bajki.

Takich życzeń nie mogę spełnić ale dziś w ten szczególny dzień mogę z Wami zwiedzić Zamość - rzekł Święty Biskup z Mirry - i poszły razem. Dzieci obserwowały swoje miasto, ratusz, rynki, budynek Akademii Zamoyskiej, Mikołaj opowiadał jak kiedyś wglądały wigilie w Zamościu. Dziewczynka i chłopiec były zachwycone świątecznym oświetleniem Perły Renesansu. Z przejęciem przypatrywały się wspaniale przystrojonej choince stojącej na Rynku Wielkim. Powoli to nietypowe zwiedzanie Zamościa z przewodnikiem w postaci Świętego Mikołaja zbliżało się ku końcowi, na Rynku Wodnym. Dzieci otrzymały także piękne zabawki, podziękowały Mikołajowi za wspaniałe prezenty i moc atrakcji, uradowane szybko pobiegły do ​​domu, gdyż zbliżał się czas wigilijnej wieczerzy.

Tymczasem nasz tajemniczy gość powedrował jeszcze zaułkami Rynku Wodnego, minął dawny klasztor Sióstr Klarysek i Kościół Świętej Anny a obecnie Szkołę Muzyczną i chwilę później wszedł do starego kościoła…Świętego Mikołaja.

Wpis opublikowany w Atrakcje, Historia, Rynek i otagowany Akademia Zamojska, atrakcje Zamość, spacery po Zamościu, Święty Mikołaj Zamość, zwiedzanie zamościa z przewodnikiem przez Janusz Malicki.

Dziś przewodnik po Zamościu prowadzi w przeszłość. Na zdjęciu po prawej stronie widzimy starą kamienicą w Rynku Wielkim, której właścicielem był kamienicę Andrzej Abrek, profesor Akademii Zamojskiej na wydziale retoryki, elokwencji ... .Nieco zapomniany, Andrzej Abrek był zdecydowanie wyróżniającym się profesorem Hippeum zamojskiego. “Studia uniwersyteckie odbył w Krakowie, gdzie w 1627 uzyskał bakalaureat na wydziale artium. do Akademii Zamojskiej przybył w 1629, zaproszony przez Tomasza Zamojskiego, i objął katedrę wymowy, a następnie filozofii moralnej, którą wykładał przez 17 Latin. Trzy razy wybierano na rektora: 1641–1642, 1654–1655, 1655–1656. Jako rektor i profesor dbał o wysoki poziom Akademii, dbał o drukarnią naukową, nad którą aż everyastokrotnie sprawował pieczę
"Oprócz licznych utworów o treści panegirycznej zachowały się w rękopisie wykłady A. z retoryki - dwa poświęcone retoryce Arystotelesa i uwagi dotyczące dialogu Cycerona
W pierwszym wykładzie z retoryki Arystotelesa A. poświęca wiele uwagi zagadnieniu stosunku retoryki do dialektyki, podkreśla i użyteczność oraz i punkty styczne. Wyróżnia trzy rodzaje mów (genus deliberativum, genus demonstrativum i genus iudiciale) i podaje I characterystykę. W Animadversiones z 1630 podaje A. wstępne uwagi na temat terminu “dialog” i pojęcia dialogu, autora i adresata dialogu, na temat pojęcia “partitio”. - Powszechna Encyclopedia Filozofii Abelarda Pierre.

Kontynuujemy nasze historyczne zwiedzanie Zamościa i losów wielkiego miejszkańca sprzed wieków, Jak wspominają kronikarze doskonale władał językiem i w związku tym zapraszano go wielokrotnie aby głosił przemowy podczas wielkich wydarzeień mbywająś Arkień sbywają Niezwykle ważna uroczystość miała miejsce 18 listopada 1637r., Kiedy to dokładnie po pół wieku od rozpoczęcia budowy kolegiaty odbyła się konsekracja tejże ęwiątynios i tamujłyców II Ordynatowi kanclerzowi Tomaszowi Zamoyskiemu za ogromne wsparcie finansowe przy budowie kolegiaty oraz inną pomoc. Jaki jeszcze kościół ufundował kanclerz Tomasz Zamoyski w Zamościu? , (poza miastem dziś nie pytam), który nie mógł osobiście tego dnia przybyć do katedry, leżał już ciężko chory w łożu boleści i niedługo później umarł ..

Wpis opublikowany w Historia, Katerda i otagowany Akademia Zamojska, kolegiata w Zamościu, Przewodnik po Zamosciu, Tomasz Zamoyski, ZwiedzanieZamościa przez Janusz Malicki.

Na mojej stronie https://www.facebook.com/PrzewodnikZamosc ma miejsce pewna zabawa - nawiązanie daną liczbą polubień do roku w historii Zamościa, Zamoyskich, niedawno ta liczba przekroczyła 1600 - zapraszam na Przewodnika Zamość na fb i do polubienia tej strony.

Druga połowa wieku XVI, dzieciństwo i młode lata Jana ze Skokówki, nauka w Paryżu i w Strasburgu, następnie studia na słynnym w całej wówczas Europie Uniwersytecie Padewskim i zaszczytne tam stanowisko rektora. Następnie, w połowie lat sześćdziesiątych powrót do Ojczyzny for tytułem doktora Obojga Praw i listem polecającym senatu Weneckiego do króla Zygmunta Augusta, a tu Służba w Archiwum Królewskim i już mamy rok 1570 i Bajeczna wprost kariera stoi przez otworem ... Historia, Trybuna Szlacheckiego wielka, wręcz decydująca rola w pierwszych wolnych elekcjach.
W 1577 ślub w Warszawie w willi Królowej Anny Jagiellonki z piękną i młoda Księżniczką Krystyną, która niestety długo nie pożyła. Dwa miesiące później w dniu 1 marca 1579 stanowisko Kanclerza Wielkiego Koronnego, 6 sierpnia1581 funkcja Hetmana, dwa lata później ślub na Wawelu z Księżniczką gryzeldą w , na której m.in. wykładano prawo rzymskie i polskie oraz kanoniczne, theology, elokwencję i krasomówstwo, filozofię, medycynę to było bardzo gruntowne kształcenie człowieka, studia w Zamojskim Hippeum zapewniazów. Mamy rok 1601 Hetman Jan zbliża się do kresu życia, toczy się jedna o ostatnich bitew, z których zawsze wychodził obronną ręką, tym razem wszystko sprzysięga żęń przeciw nobody, wydaje walki. Zamoyski widząc to… Przewodnik po Zamościu zaprasza serdecznie na zwiedzanie Perły Renesansu. http://przewodnikzamosc.pl/?page_id=746

Na koniec pytanie kiedy i gdzie (dokładnie) umarł Jan Zamoyski?

 

Wpis opublikowany w Historia, Jan Zamoyski, Katerda i otagowany Akademia Zamojska, Hetman Zamoyski, Jan Zamoyski Zamosc, kolegiata Zamość, Przewodnik po Zamosciu, Przewodnik Zamość, zwiedzanie Zamościa przez. Januszanie Zamościa przez.